Wie zijn dat eigenlijk? Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hoe komt dat eigenlijk? In onze maatschappij praat men over afstand tot de arbeidsmarkt als men, om wat voor reden dan ook, langer dan bijvoorbeeld 6 maanden niet aan een regulier arbeidsproces heeft deelgenomen.

De redenen zijn heel divers; ziekte, ontslag, deels arbeidsgehandicapt. Genoeg zijn ze er! Mensen met een arbeidshandicap die prima kunnen werken en dit ook heel graag willen, maar net een beetje meer aandacht en soms wat aangepaste omstandigheden nodig hebben.

De werkgever wordt door de overheid gestimuleerd om mensen met een afstand aan te nemen. Behalve het aan boord hebben van een betrokken en ervaren medewerker, kunt u in aanmerking komen voor bepaalde vergoedingen voor bijvoorbeeld zowel het aanpassen van een werkplek als subsidies. 

Met het (tijdelijk) aannemen van mensen met een afstand draagt u als werkgever bij aan het MVO beleid van uw organisatie of onderneming. In het MVO trendrapport 2017 wordt bevestigd dat bedrijven die goed scoren op gebied van duurzaamheid, ook toekomstbestendiger zijn. Het zogenaamde "inclusief ondernemen" is hier een mooi voorbeeld van.